Astrologiske remedier
hånd med bedekrans

Remedier i vedisk astrologi (Jyotish)


I vedisk astrologi kan man mildne planeters negative virkning med forskellige remidier og mantraer. Hver planet har kendetegn og styrer desuden forskellige livsområder afhængig af ascendanten i ens horoskop. Fx står Månen altid for følelser, mor og sindet, men kan desuden stå for job og karriere i et individuelt horoskop, hvis ascendanten er i vægten. Hvis man reciterer Månens mantra, går med perler og/eller bestiller en puja (se længere nede i teksten) vil ens følelser, forholdet til moderen, sindet og jobbet fungere bedre. Det anbefales at få lagt sit vediske horoskop, så du ved hvilke planeter, der har brug for støtte. Se evt dette link.Mantra for de forskellige planeter


I følge Parashara, som er et af hovedskrifterne i vedisk astrologi, er der en guddom forbundet med hver planet. Ved at bede til denne guddom kan man mildne planetens negative effekt. I skrifterne står der hvordan man kan lave et billede eller en statue af guddommen og bede den om at være venligsindet ved at ofre blomster, røgelse m.m. til den og fx. chante dens mantra. Når man chanter mantraet er det vigtigere at forstå mantraets betydning end at gentage det mange gange. Du kan fx sige mantraet 3 gange inkl. oversættelsen og så meditere 5-10 minutter over mantraets betydning hver dag. Læs mere om mantraerne for de enkelte planeter længere nede i teksten.
Surya (Solen)

आकृ$णेनरजसा वतम.ानो1नवेशय4न ् अमतृ ंम8य9च।<हर>ययेनस?वता रथेनदेवोया1तभवु ना1नपEयन्


Om ākṛṣṇena rajasā vartamāno niveśayann amṛtaṁ martyaṁ ca hiraṇyayena savitā rathenā devo yāti bhuvanāni paśyan


Fra mørket kommer et strålende lys og omfavner de dødelige og udødelige. Den guddommelige Savitā kommer på en gylden vogn og bliver set over hele verden.Du kan høre meget mere om Solens mantra og hvordan det udtales på dette link.


Rubin styrker Solen, og den kan bæres i en ring på ringfingeren.Chandra (Månen)


Om imaṁ devā asapatnaṁ sudadhvaṁ mahate kṣatrāya mahate jyaiṣṭhyāya mahate jana-rājyāy indrasy indriyāya imam amuṣya putram amuṣyai putram asyai viṁśa eṣa vo'mī rājā somo'smākaṁ brāhmaṇānāṁ rājā


Mit sind er fredfyldt. Jeg har allerede den højeste glæde, den højeste sikkerhed, den højeste succes. Jeg har det alle søger. Det som vores sanser tørster efter. Ved at smage min indre lykke bliver dette guddommelige barn virkeli guddommeligt. Ved at drikke denne Soma (nektar) opdager jeg den spirituelle sandhed.


Du kan høre meget mere om Månens mantra og hvordan det udtales på dette link.


Perle styrker månen, og den kan bæres i en ring på lillefingeren.Mangal (Mars)

अि#नमध'ः' *दवःककत्।प3तः ूु

प5ृ थ7या अयम्। अपां रेतां=स िज@व3त ।।


Om agnir mūrdhā divaḥ kakut patiḥ pṛthivyā ayam apāṁ retāṁsi jinvati


Agni (ild) løft dig og stig helt op til himlen. Beskyt denne jord. Vitalisér de plantede frø.Du kan høre meget mere om Mars mantra og hvordan det udtales på dette link.


Rød koral er styrker Mars, og den kan bæres i en ring på ringfingeren.Buddha (Merkur)

उ"ब%ु य'वा*न,-तजागृ2ह4वंइ7टपतू;संसजृ ेथा मयं च । अि'मDसध'थे अ%यFु राि'मन्IवJवेदेवायजमानJचसीदत


Om udbudhya svāgna prati-jāgṛ hi tvaṁ iṣṭāpūrte saṁsṛjethāmayaṁ ca asmin sadhasthe adhyuttarāsmin viśve devā yajamānaś ca sīdata


Oh intellekt – vågn op og bliv vågen og opmærksom på alting. Så kan du opnå dine mål uden at lave fejltagelser, og så kan du hæve dig over al denne forvirring. Oplys alt med din guddommelighed. Det er derfor jeg kalder på dig.Du kan høre meget mere om Merkurs mantra og hvordan det udtales på dette link.


Grøn smaragd er Merkurs sten, og den kan bæres i en ring på lillefingeren.Brihaspati (Jupiter)

बहृ$पतेअ)तयदय,अहा.//यमु/2वभा)त5तमु6जनेषु य/द:दय;छवसत. >जात तद$मसु?2वणं धेCहDचFम ्


Om Bṛhaspate ati yadaryo arhād dyuma dvibhāti kratum ajjaneṣu yad dīdayac chavasarta prajāta tadasmasu draviṇaṁ dhehi citram


Ekspansionens mester (Jupiter) giver de mest vidunderlige, retfærdige belønninger ud fra røgen og tusmørket, der er født af vores anstrengelsers moder. Ved at tilintetgøre falskhed og fremme sandhed giver du den mest vidunderlige, smukke rigdom.Du kan høre meget mere om Jupiters mantra og hvordan det udtales på dette link.


Gul safir styrker Jupiter, og den kan bæres i en ring på pegefingeren.Sukra (Venus)


Om annāt parisruto rasaṁ brahmaṇā vyapabit kṣatraṁ payaḥ prajāpatiḥ ṛtena satyam indriyaṁ vipānaṁ śukram andhasa indrasy endriyam idaṁ paya sṛtaṁ madhu


Den lykke som ser ud til at flyde fra objekterne, eksisterer virkelig i Sjælen. Guderne drikker dette for at beskytte sig mod nederlag. Du kan virkelig kun drikke dette, når du ser den sande virkelighed. Men ved at drikke det, får du vitalitet til at fjerne det blinde mørke fra sanserne. Så drik denne nektar (Madhu).Du kan høre meget mere om Venus mantra og hvordan det udtales på dette link.


Diamant (eller bjergkrystal) styrker Venus, og den kan bæres i en ring på ringfingeren.Sani (Saturn)

शं नोदेवीर*भ,टय अ◌ापो भव3तु पीतये । शं योर*भ7व3तु नः


Om śaṁ no devīr abhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye śaṁ yor abhisravantu naḥ


Gudinde Shjam. Vi fejrer dig! Lad os drikke dine flydende safter. Shjam flyd lidenskabelig til os og bryd dæmningerne.Du kan høre meget mere om Saturns mantra og hvordan det udtales på dette link.


Blå safir styrker Saturn, og den kan bæres i en ring på langefingeren.Rahu (Den nordlige måneknude)

कया नि&च(आ भवु । दतू ी सदावधृ ःसखा।कयाश8च9ठया वतृ ा


Om kayā naś citra ā bhuva dūtī sadāvṛdhaḥ sakhā kayā śaciṣṭhayā vṛtā


Hvordan kan vi gøre dig strålende klar – oh du venlige, altid fremgangsrige budbringer i himlen. Hvordan kan vi fuldbyrde vores hjerters ønsker?Du kan høre meget mere om Rahus mantra og hvordan det udtales på dette link.


Hessonit/Gomed styrker Rahu og den kan bæres på langefingeren.Ketu (Den sydlige måneknude)

केतंुकृ'व)नकेतवेपेशोमया1अपेशसेसमषु56भरजायथाः


Om Ketuṁ kṛṇvanna ketave peśo maryā apeśase samuṣad bhira jāyathāḥ


Ketu afslører livsplanen. Åbenbarer hele planen fuldstændigt. Ligesom solopgangen besejrer frygten.Du kan høre meget mere om Ketus mantra og hvordan det udtales på dette link.


Katteøje styrker Ketu og den kan bæres på langefingeren.
Pujas

I stedet for selv at sige mantraerne eller for at forøge effekten, kan man få lavet de såkaldte pujas. Pujas, der også kaldet yagyas eller homas er gode at lave for alle planeter, som er i vanskeligheder i horoskopet eller er aktive på 1. eller 2. niveau i dashaerne. Pujas er særlige ritualer, som bl.a. laves for at mildne de enkelte planeters harmfulde indflydelse. Der findes desuden specifikke pujas for rigdom, parforhold, spirituel udvikling og meget mere. Det anbefales at få lavet disse pujas mindst en gang om året. I Indien er der mange uddannede eksperter (pundits), som laver pujas. Du kan bestille dem på nettet, hvis du ikke selv vil tage til Indien. De varierer meget i pris og kvalitet. Her er et link til et sted, hvor du kan få lavet pujas på nettet. Det er et af de billigste og bedste steder i Indien. Læs mere herPlanet-yantras

Et planetyantra er et slags tegning eller diagram, som indeholder vibrationer fra den gud eller gudinde, der er forbundet med planeten. Man kan hænge dem op på væggen og gerne bruge lidt tid dagligt på at kigge på yantraet. Det fjerner planetens harmfulde effekt og øger dens positive indflydelse. Køb dem fx herÆdelstene

I de vediske skrifter er der ikke beskrevet, at ædelstene er forbundet med planeterne, men mange vediske astrologer anbefaler alligevel sten og krystaller for at styrke de enkelte planeter. Ædelstenen skal helst være ca. 2-5 karat, men mindre kan også gøre det. Stenene kan bæres i en halskæde eller endnu bedre i en ring på en specifik finger. De virker bedst, når solens lys kan skinne igennem dem og direkte ind i kroppen. Vælg derfor eller få designet en ring/smykke, som er åben mod huden. Sørg i øvrigt for at vælge en sten, som du føler dig tiltrukket af. Hvis du ikke kan lide stenen, er den nok ikke god for dig.
Andara Krystaller

Andara krystaller er ikke forbundet med vedisk astrologi, men er virkelig gode for spirituel udvikling, da de højner bevidsthedsniveauet. Disse krystaller findes i mange forskellige farver og er meget billige, men utrolig virkningsfulde. Det er vigtigt at vælge en farve, som du føler dig tiltrukket af. Køb dem fx. her.