Astrologi - vedisk

Om vedisk astrologi (jyotish)

Vedisk astrologi er erkendt af oplyste mennesker for mange år siden og nedskrevet i gamle skrifter. Et af hovedskrifterne hedder BrihatParashara Hora Shastra, og det siges at være tusinder af år gammelt. I skriftet underviser Maharishi Parashara sin studerende Maitreya i vedisk astrologi. Der findes også andre skrifter om vedisk astrologi, men Parashara er nok det mest brugte.

Vedisk astrologi siges at være langt ældre end vestlig astrologi og bliver derfor kaldt den oprindelige astrologi. Der er mange ligheder mellem vedisk og vestlig astrologi, men den vediske astrologi er et meget mere præcist og brugbart system end det vestlige.


Udregninger

Set fra jorden går planeterne rundt i en cirkel, som man kalder for zodiaken. Bag ved planeterne er der stjerner, som er så langt væk, at det ser ud som om, at de ikke bevæger sig. Denne cirkel af stjerner er ligsom en lagkage, som kan inddeles i forskellige lige store stykker. Den mest kendte inddeling er i 12, som viser de 12 stjernetegn, men vedisk astrologi bruger også mange andre inddelinger fx 27 (nakshatras) eller 108 (navamsha).


Forskel i vedisk og vestlig zodiak

Både vedisk og vestlig astrologi bruger inddelingen med de 12 stjernetegn, som den primære skabelon, men der er uenighed om hvor stjernetegnene begynder i kredsen af stjerner. For næsten to tusinde år siden var der overensstemmelse mellem de vestlige beregninger af stjernernes placering og de vediske observationer. I dag er der en forskel på ca. 24 grader. Denne forskel forøges ca. med en grad for hver 70 år, som der går. Er du født med solen midt i løvens tegn ifølge vestlig astrologi, vil en astronom sige, at det ikke er korrekt, da solen rent faktisk står i krebsen, hvis man kigger på himlen. De vediske astrologer er enige med astronomerne om, hvor planeterne står.
Nogle påstår derfor, at vedisk astrologi er den oprindelige astrologi, mens den vestlige astrologi har måtte ændre tolkningsmetoder i de sidste 2000 år,  fordi planeternes placering på himlen ikke længere stemte overens med de vestlige beregninger. Vestlig astrologi er derfor blevet mindre præcis og sværere at bruge.


Lav dit eget horoskop

Der findes flere sider på internettet, hvor du kan beregne dit eget vediske horoskop. Se fx dette link